Seks telefon – branża na której można zarobić?


Wiedziałeś, iż rozpatrują moją kandydaturę ści- Rytm serca szyła głos. Wiedziałeś, co się szykuje, a jednak bawiłeś się ze mną w te swoje bezsensowne gierki. Owszem, wiedziałem zgodził się sex telefon. Rozumiesz jednak z pewnością, iż nie mogłem powiedzieć o tym ani tobie, ani nikomu innemu. Już wkrótce nauczysz się, iż decyzje podejmowane na posiedzeniach zarządu są ściśle tajne. Nie o tym mówię. Zastanawiam się, jaki był cel twoich ostatnich posunięć, szczególnie w świetle tego, co się dziś wydarzyło. Widzisz, partnerka, znalazłem się w bardzo niezręcznej sytuacji. Nie chciałem, aby nasza rozmowa odbyła się już po tym posiedzeniu. Bo wtedy nie miałbyś w ręce żadnych atutów uśmiechnęła się domyślnie. To jeden z powodów, ale nie najważniejszy. Nie chciałem, abyś sądziła, iż zainteresowałem się tobą tuż po zaproponowaniu przez zarząd twojej kandydatury. Ciągle jednak uważam, iż nasze partnerstwo może być ogromnym krokiem naprzód w rozwoju naszych karier.


Copyright © 2017 seks telefon wymaga przygotowania